Off Canvas sidebar is empty

KO SI SEŽEMO V ROKE Z DOBRIMI ŽELJAMI IN Z NASMEHOM NA OBRAZU

Upokojeni člani Društva MSBZT Gorenjske, smo v okviru društvene dejavnosti leto 2019 zaključili z že tradicionalnim prednovoletnim srečanjem. Glede na število prisotnih članic in potek programa prednovoletnega srečanja upokojenih članic Društva MSBZT Gorenjske, lahko rečem, da to srečanje predstavlja tudi »zbor članov« sekcije. Po podatkih seznama, ki ga vodi Zbornica Zveza, je konec leta 2019 imela naša sekcija 102 upokojena člana stanovskega društva. Prednovoletnega srečanja, 9.12.2019, pa se je udeležilo 62 članic, kar je 61% vseh članov sekcije Srečanje je tudi priložnost za izmenjavo mnenj in predlogov za delo sekcije in društva, za pohvale in morebitne konstruktivne kritike – z namenom biti še boljši.

Po pozdravnih besedah in mislih predsednice sekcije, Ivanke Jane Zupan in predsednice društva, Alenke Bijol, je predsednica društva podelila Zahvale društva sedmim novim članicam sekcije v letu 2019 - za trud in delo, ki so ga na svojem delovnem področju vložile v rast in razvoj zdravstvene ali babiške nege. Sledil je »skok v poklicno preteklost – s člankom, ki je bil leta 1931 objavljen v časopisu Slovenec, o šolanju »sedemdesetih pridnih deklet« na Šoli za zaščitne sestre v Ljubljani. Prijetno druženje se je nadaljevalo tudi v času večerje. Po večerji pa je sledilo še predavanje mag. Rotar Tomaža, dr. dent. med., ki nas je s sliko in besedo popeljal na tri najvišje vrhove sveta, ki jih je osvojil v zadnjih treh letih.

Prednovoletni čas je tudi čas, namenjen novoletnim željam ali zaobljubam. Že na lanskoletnem srečanju je bila naša »skupna novoletna zaobljuba« namenjena najbolj ranljivi skupini bolnikov. To je vsem nepokretnim bolnikom z inkontinenco, ki jih naše kolegice negujejo v domovih starejših. Zaradi razvitega občutka empatije do teh bolnikov in poznavanja standardov zdravstvene nege na tem področju, ki naj bi zagotavljali kakovost izvedene zdravstvene nege, je bil za nas nespremenljiv standard Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, po katerem je imel bolnik, iz naslova osnovnega zdravstvenega zavarovanja, pravico do treh plenic na dan. V želji, da smo glas tistih, ki si sami ne morejo pomagati, smo prisotni svoje mnenje o neustreznem standardu tudi podpisali in ga kasneje posredovali predsedstvu svojega regijskega društva. Problem je bil izpostavljen tudi na seji IO društva, s sklepom, da člani IO zberejo tudi mnenja svojih sodelavcev in jih posredujejo predsednici društva, ki jih je posredovala Moniki Ažman, predsednici Zbornice Zveze.

Od predsednice Zbornice Zveze sem pred novim letom sprejela tudi odgovor, da je mojo prošnjo po sklicu sestanka vseh predsednic upokojenih članov regijskih društev MSBZT, posredovala Odboru regijskih strokovnih društev. Prošnji je bil predložen tudi predlagani dnevni red: predstavitev posameznih sekcij, iskanje možnosti za sodelovanje, podpora društvu Srebrna nit in razno. Na odgovor še vedno čakam.

Zaključek prispevka pa namenjam zahvali:

  • Alenki Bijol, Zorici Panič in Nini Trifoni, ki imajo v svojih rokah »škarje in platno« društva in ga uspešno tudi vodijo. Hvala jim, da so za druženje z nami na prednovoletnem srečanju namenile del že tako skopo odmerjenega prostega časa. Hvala, da nas jemljejo kot enakopravne članice društva in nas podpirajo pri realizaciji programa sekcije
  • Hvala Tomažu Rotarju za enkratno, brezplačno predstavitev svojih alpinističnih podvigov, s čimer je prispeval k dodatni vrednosti srečanja
  • Hvala Moniki Ažman, da se je na poti iz službe pridružila našemu srečanju in nam predstavila tekoče aktivnosti , ki so takrat potekale na Zbornici Zvezi
  • In hvala vsem članom Društva MSBZT Gorenjske, ki ste se že ali pa se boste še včlanili v društvo Srebrna nit in s tem podprli delovanje združenja, ki se bori za dostojno starost. Hvala tudi, če ste že ali pa še boste na njihovi spletni strani podpisali peticijo – Z eno plenico več nas ne boste odpravili!

Ivanka Jana Zupan

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava