Off Canvas sidebar is empty
V soboto, 7.12.2019, je v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah potekala podelitev priznanja za srebrne znake in naziv častne članice. Po pozdravnih besedah, predsednice DMSBZT Gorenjske, Alenke Bijol in predsednice Zbornice - Zveze Monike Ažman smo si ogledali gledališko predstavo Boksarsko srce, kjer sta zaigrala oče in sin, Iztok in Domen Valič. Po koncu predstave, slavnostni podelitvi vseh priznanj nas je čakala še pogostitev in prijetno druženje.

Dobitniki srebrnih znakov za leto 2019 so:
STANKA FABIJAN, zdravstveni tehnik - Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik


Stanka Fabijan je osnovno šolo obiskovala v Besnici in Stražišču. Šolanje je nadaljevala na Srednji zdravstveni šoli Jesenice. Je prva generacija dijakov usmerjenega izobraževanja za poklic zdravstveni tehnik. Po končani srednji šoli se je pred 35 leti zaposlila na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik, kjer dela še danes. Pridobila je naziv zdravstvenega tehnika s specialnimi znanji. Je članica Zbornice-Zveze in Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske. Z udeležbo na različnih strokovnih izobraževanjih s področja zdravstvene nege pridobiva nova in poglobljena znanja. Udeležuje se tudi različnih delavnic znotraj Društva DMSBZT Gorenjske. Svojo profesionalno pot je začela na bolniškem oddelku 200. Na istem oddelku, ki se danes imenuje oddelek za interventno pulmologijo, dela še danes. Zadnjih 15 let deluje na delovnem mestu oddelčnega koordinatorja. Bila je dolgoletna članica krožka za informiranje. Skrbno razmišlja o izboljšavah in predlogih v okviru kakovostne in varne zdravstvene oskrbe pacientov. Stanka je med zaposlenimi v Kliniki Golnik zelo cenjena in spoštovana. Ves čas svojega profesionalnega delovanja je tudi mentorica novim sodelavcem, od katerih v sklopu strokovnega usposabljanja za delo zahteva natančnost, odgovornost ter predanost svojemu delu. S svojim zgledom, svojo osebnostjo, čustveno zrelostjo in humanostjo daje odličen zgled mlajšim zaposlenim, ki jo imajo za vzornico. S temi karakteristikami pridobiva visoko zaupanje ljudi. Sodelavci pravijo, da ko jo spoznaš, se odpre kot cvet, na katerega posije sonce in pokaže srčnost, prijaznost in dostopnost. Skozi vse njeno delovanje je zaznati interes in skrb za posameznika, ki je pred lastnim interesom. Stanka je izredno družabna, zato se rada udeležuje družabnih dogodkov. Rada hodi v hribe. Sodelavci se na ta račun pošalijo, da bo kaj kmalu zmanjkalo vrhov, kamor se Stanka še ni podala. Zagotovo pa lahko trdimo, da za Stanko nikoli ne bo zmanjkalo vrhov oz. izzivov, ki ji jih ponuja življenje. Nanjo smo kot na zaposleno medicinsko sestro v Kliniki Golnik iskreno ponosni.

Predlagatelj: Služba zdravstvene nege in oskrbe, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
IVANKA TKALEC, srednja medicinska sestra - Splošna bolnišnica Jesenice


Ivanka Tkalec je z odličnim uspehom zaključila šolanje na Zdravstveni šoli Jesenice in si pridobila naziv srednje medicinske sestre. Istega leta se je zaposlila v Splošni bolnišnici Jesenice, kjer je zaposlena nekaj mesecev manj kot 40 let. Od vsega začetka je zaposlena v internistični službi, kjer je tudi izkazovala nadpovprečno delovno uspešnost in največ svojega delovnega časa je opravljala na kardiološkem oddelku, kjer je izvajala zdravstveno nego kardiološkega pacienta in izvajala edukacijo pri pacientih s srčno žilnimi boleznimi. Zaradi sistematičnosti in organiziranosti pri svojem delu je določen čas opravljala delo tudi na področju lekarniške dejavnosti v bolnišnici. Ves čas dela na oddelku, mentorira dijake, pripravnike in novo zaposlene sodelavce. Lahko rečemo, da je pripomogla k strokovnemu razvoju vsakega zaposlenega na internem oddelku. Aktivno sodeluje na oddelčnih sestankih s konstruktivnimi predlogi, sodeluje pri izvajanju varnostnih vizit in razgovorov, pri izvajanju vizit zdravstvene nege, z željo po kontinuiranem izobraževanju in izpopolnjevanju pa se redno udeležuje strokovnih izobraževanj znotraj in izven bolnišnice, ter ta pridobljena znanja predaja svojim sodelavcem v okviru internih izobraževanj. V vsakem trenutku je pripravljena pomagati sodelavcem in reševati kadrovske zagate. Ivanka je ena izmed redkih medicinskih sester, ki je kljub vedno večjim obremenitvam, kadrovskim stiskam, vztrajala na kliničnem oddelku do danes in kljub obremenitvam vsak dan opravljala zdravstveno nego strokovno in bila do pacientov prijazna in profesionalna. Ob tej priložnosti, bi ji s tem, da jo predlagamo za podelitev srebrnega znaka, radi povedali, da je čudovit vzor vsem bodočim medicinskim sestram, da je poklic medicinske sestre lep, če ga opravljaš s srcem, tako kot je na internem oddelku ves čas to počela naša Iva.

Predlagatelj: Kolegij službe zdravstvene nege in oskrbe Splošne bolnišnice Jesenice
DUBRAVKA KARADŽIĆ ŠMITRAN, diplomirana medicinska sestra - Splošna bolnišnica Jesenice


Dubravka Karadžić Šmitran je svojo poklicno pot začela leta 1994, ko je z odliko opravila zaključni izpit za zdravstvenega tehnika na Jesenicah. Istega leta se je zaposlila v Splošni bolnišnici Jesenice in po opravljenem strokovnem izpitu začela delati v enoti intenzivne terapije. Leta 2001 je diplomirala in z željo po profesionalnem razvoju leta 2006 prevzela vodenje internega oddelka kot glavna medicinska sestra. leta 2010 je uspešno zaključila še podiplomsko izobraževanje iz bolnišničnih okužb. Leto kasneje je prevzela vlogo koordinatorice zdravstvene nege, za kar je leta 2015 prejela tudi specialna znanja za področje koordinator zdravstvene oskrbe, s čimer se na internem oddelku nadpovprečno uspešno ukvarja še danes. Dubravka se vključuje v mentorstvo, ki ga izvaja tako pri dijakih in študentih različnih šol, sodeluje pri uvajanju v delo novo zaposlenih sodelavcev ter je aktivna pri mentoriranju in pri predavanju v šoli za koordinatorje zdravstvene obravnave. Redno spremlja novosti na strokovnem področju, kar dokazuje s svojo prisotnostjo na strokovnih srečanjih z ožjega strokovnega področja, ki jih je bilo v zadnjih 10 letih na desetine, kar nekaj pa se jih je aktivno udeležila tudi kot predavateljica. Dubravka je vključena v delo projektne skupine za dokumentacijo, skupine za oblikovanje kliničnih poti, je aktivna članica projektne skupine za raziskovanje. Vključena je v komisijo za obvladovanje bolnišničnih okužb, komisijo za medicinsko tehnične pripomočke, komisijo za kakovost in varnost, od ustanovitve je tudi članica skupine za promocijo zdravja. Prav tako je sodelovala pri vpeljavi dveh novih procesov v Splošno bolnišnico Jesenice: in sicer kot članica komisije za pripravo procesov pri zdravstvenem programu implantacije srčnih spodbujevalnikov in članica komisije za pripravo procesov pri zdravstvenem programu interventne radiologije na arterijah, pri katerih odigra pomembno vlogo, pri prenovi dokumentacije ter kot koordinatorica sprejema teh pacientov v bolnišnico. Pripravila je tudi dve publikaciji za paciente: Priporočila za oskrbo pacienta po odpustu iz bolnišnice in Navodila za svojce pacientov, ki se hranijo preko perkutane endoskopske gastrostome. Aktivno sodeluje kot notranja presojevalka in izvaja strokovne nadzore. S svojim delom pripomore k večji prepoznavnosti zdravstvene nege, saj vsakodnevno komunicira s svojci in koordinira zdravstveno obravnavo. Sodeluje pri aktivnostih ob svetovnem dnevu možganske kapi in dnevu srčnega popuščanja, prevzema večji del zdravstvene vzgoje pacientov in svojcev na internem oddelku. Vključena je tudi v organizacijski odbor Društva medicinskih sester Gorenjske. Je empatična, zanesljiva, natančna, prijazna in hkrati samozavestna ter strokovno usposobljena in izkušena medicinska sestra, ki s svojim delom kakovostno in učinkovito izvaja zdravstveno nego in oskrbo. Zaradi njenega doprinosa so zdravstvene obravnave pacientov hitrejše in učinkovitejše. Je spodbuda, vzor in motivacija marsikateri medicinski sestri.

Predlagatelj: Kolegij službe zdravstvene nege in oskrbe Splošne bolnišnice Jesenice
MARTA SMODIŠ, mag. zdr. neg., spec. managementa, viš. pred. - FZAB


Marta Smodiš je svojo poklicno pot pričela na internem oddelku, med drugim tudi kot odgovorna medicinska sestra Endokrinološkega oddelka. Nekaj časa je delala v Kardiološkem laboratoriju Splošne bolnišnice Jesenice, nato se je vrsto let izobraževala na področju zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje oseb s sladkorno boleznijo. Kot medicinska sestra edukatorica je izvajala zdravstveno-vzgojno delo pri pacientih s sladkorno boleznijo na Endokrinološkem oddelku, v Diabetološki ambulanti in ostalih oddelkih v bolnišnici. Opravila je tečaj za Oskrbo diabetičnega stopala in s tem pridobila specialno znanje. V času svojega poklicnega razvoja je ob delu zaključila podiplomski specialistični študij, smer Kadrovski management ter Magistrski študij Zdravstvena nega. Od oktobra 2010 je delovala kot glavna medicinska sestra ginekološko - porodniškega oddelka ter sodelovala kot notranja presojevalka v procesu kakovosti. Aktivno je sodelovala v Kolegiju zdravstvene nege in oskrbe. Svoje delo je opravljala z veliko mero zadovoljstva, s poudarkom na kakovosti in empatiji ter sodelovanju v timu. Med zaposlenimi v timu je s predstavitvijo strokovnih vsebin prenašala tudi strokovna znanja.Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je zaposlena kot predavateljica in sodeluje pri izvedbi študijskih predmetov na študijskem programu Zdravstvena nega – VS. Je predsednica Komisije za tutorstvo ter članica Komisije za študentske in študijske zadeve in Komisije za kakovost in evalvacije. Je ravno tako mentorica in recenzentka diplomskih del študentom prve stopnje zdravstvene nege. Sodeluje pri izmenjavi študentov fakultete in študentov iz tujine na področju pridobivanja učnih mest v učnih bazah. Sodeluje v različnih mednarodnih projektih Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.Sodeluje pri organizaciji Študentskih konferenc in pri organizaciji Kliničnih večerov v sodelovanju z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske. Je tudi članica Izvršnega odbora Društva ter sodeluje v Komisiji za priznanja. V okviru izmenjav pedagoškega osebja je v letu 2019 odšla na Swansea University v Wallesu v Angliji ter se v okviru projekta Tobacco Control udeležila strokovnega srečanja v Romuniji.

Predlagatelj: sodelavci Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Od leve proti desne: predsednica Z-Z Monika Ažman, dobitnici srebrnih znakov Stanka Fabijan, Dubravka Karadžić Šmitran, predsednica Društva Alenka Bijol, dobitnici srebrnih znakov Ivanka Tkalec in Marta smodiš, Častna članica Sonja Ravnik

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava