Off Canvas sidebar is empty
V soboto, 5.12.2015, je v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah potekala slavnostna podelitev srebrnih znakov. Po pozdravnih besedah, predsednice Društva MSBZT Gorenjske, Alenke Bijol in predsednice Zbornice - Zveze Darinke Klemenc, nas je nasmejal Ranko Babič, v monokomediji Moška copata. Po predstavi, polna smeha nas je čakala še slavnostna podelitev srebrnih znakov in pogostitev.

Dobitniki srebrnih znakov za leto 2015 so:
ZVONKA KRANČAN, dipl. m. s. iz Doma upokojencev Kranj


Zvonka Krančan se je po končani Srednji šoli za medicinske sestre, babiške smeri za eno leto zaposlila v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo v Kranju. Po diplomi leta 1977 se je zaposlila v Bolnišnici za pljučne bolezni in tuberkulozo Golnik. Od leta 1995 je zaposlena v Domu upokojencev Kranj, kjer je zadnjih 16 let vodja zdravstveno negovalne službe. Je aktivna članica vodij službe zdravstvene nege in oskrbe pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, vrsto let je vodja Aktiva namestnic direktorja za strokovne zadeve socialno varstvenih ustanov Gorenjske regije. Aktivno sodeluje na izobraževanjih in je mentor dijakom in pripravnikom. Je predsednica izpitne komisije za strokovne izpite na področju zdravstvene nege in oskrbe. Delo s starejšimi ljudmi ji je v veliko veselje in obenem izziv. Da bi ljudje tudi v pozni starosti lahko ostajali doma, je s svojimi idejami ter zavzetostjo kot ena prvih v naši državi pričela z organizacijo zunanjih dejavnosti v Domu upokojencev Kranj. Glede na predvidevanja Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2005 in iz pogovorov s starostniki in njihovimi svojci je Zvonka s svojimi sodelavci začutila potrebo po organiziranju Centra dnevnega varstva in jo realizirala. Lahko rečemo, da je prispevala pomemben delež k dvigu, ugledu in prepoznavnosti zdravstvene nege v Domu upokojencev Kranj in širše. Njen smeh je nalezljiv, zaradi optimizma, življenjske energije in osebnostnih vrlin pa je med sodelavci zelo priljubljena. Pri organiziranju dela so ji vodilo poštenost in potrebe tako stanovalcev kot zaposlenih. Med slednjimi goji dobre medsebojne odnose, kar je v sedanjem času izredno pomembno.
BARBARA BENEDIK, mag. zdr. nege iz Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik


Barbara Benedik je diplomirala leta 2000, na Fakulteti za zdravstvo Ljubljana in se zaposlila v Kliniki Golnik. Na bolniškem oddelku 100 je od leta 2007 do danes vodilna medicinska sestra. Leta 2013 je magistrirala in z magistrsko nalogo Stanje prehranjenosti in telesna sestava pacientov naredila velik doprinos k stroki zdravstvene nege. Barbara je aktivna na strokovnih srečanjih kot predavateljica, ter voditeljica učnih delavnic in pri pisanju strokovnih člankov. Aktivna je tudi pri izvajanju učnih delavnic za usposabljanje medicinskih sester za potrebe referenčnih ambulant, za modul astma in KOPB, ki se izvaja v Kliniki Golnik. Tedensko izvaja zdravstveno vzgojno delo bolnikov s KOPB. V letu 2015 je bila izvoljena za naziv predavateljice za področje zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvo Jesenice. Na Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije deluje v skupini za informatiko. Aktivna je pri pripravi elektronske terapevtske liste. Pri svojem delu ima energijo za uvajanje novosti, spodbuja k strokovnemu in osebnemu razvoju, k raziskovanju, strokovnemu napredku v ožjem in širšem multidisciplinarnem timu in pri delu z bolniki. Trudi se upoštevati želje, dostopna je za pogovor, pravična ob reševanju morebitnih sporov. Predana je svojemu delu. V ospredje postavlja bolnika, strmi k novostim in izboljšavam in jih poskuša vnesti v vsakodnevno delo.
NEŽKA GOLJA, zdravstvena tehnica iz Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik


Nežka Golja je končala Srednjo zdravstveno šolo na Jesenicah in pridobila naziv zdravstveni tehnik. V želji po stiku z ljudmi, pridobivanju teoretičnega znanja in praktičnih veščin se je odločila za opravljanje obvezne prakse v Bolnišnici Golnik, kjer se je leta 1989 tudi zaposlila. Svojo kariero je posvetila delu s pulmološkimi bolniki, bolnikom s tuberkulozo in rakavim bolnikom. Svoje znanje je izpopolnjevala z udeležbo na Astma šoli in šoli KOPB, kateri je uspešno zaključila in s tem pridobila potrebna znanja o boleznih. Izziv so ji različne tematike Golniškega simpozija, kot tudi številna strokovna interna izobraževanja v Kliniki Golnik. Aktivno je sodelovala tudi v študiji podjetja LEK, kjer se je samoiniciativno vključila v testiranje novih zdravil. S svojim znanjem, natančnostjo, vestnostjo in umirjenostjo vedno išče učinkovite poti za strokovno neoporečno in kakovostno zdravstveno nego. Deset let je bila članica krožka kakovosti za preprečevanje RZP. Opravila je usposabljanje za mentorje in je mentorica novo zaposlenim in pripravnikom. Sodelavci povedo, da imajo v sredini kolegico, ki ima veliko izkušenj, zna podati predloge za izboljšanje delovnih procesov in kakovostnejšo obravnavo bolnikov. Je trdna pri sprejemanju težkih odločitev in zna prisluhniti človeku. Nežka Golja je medicinska sestra s srcem, dolgoletnimi izkušnjami, integriteto, prepoznana po nasmehu in predanosti svojemu poklicu.
BOŠTJAN GLUHAR, zdravstveni tehnik iz Splošne bolnišnice Jesenice


Boštjan Gluhar se je po končani srednji zdravstveni šoli, zaposlil v Splošni bolnišnici Jesenice na kirurškem oddelku in kasneje na internem oddelku. Kasneje je svojo pot nadaljeval na ORL oddelku, danes pa dela kot mavčar v kirurški specialistični ambulanti, kjer delo opravlja kot ortopedski tehnolog. Je aktiven član komisije za inovativnost, ter skupine za organizacijo družabnih srečanj zaposlenih. V svojih aktivnih letih je bil tudi rezervni vojak slovenske vojske v zdravstveni enoti, kjer je prav tako znanje o imobilizaciji prenašal na ostale zaposlene. Kot član strokovne skupine mavčarjev je aktivno sodeloval pri pripravi Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za ortopedskega tehnologa. Bil je prvi mavčar, ki je opravil NPK. Boštjan še vedno aktivno sodeluje v organizacijskih odborih strokovnih srečanj ortopedskih tehnologov. Objavlja strokovne prispevke in v učnih delavnicah deli svoje znanje z udeleženci. V svojem prostem času veliko hodi v hribe, vsako leto pa kakšen pohod organizira tudi za zaposlene v Splošni bolnišnici Jesenice. Svojo kreativnost pri mavčenju pa pokaže tudi pri raznih dogodkih, kot so upokojitve zaposlenih, družabni dogodki ipd., zaposlenih z raznolikimi izdelki iz mavca.

Dobitniki srebrnega znaka Boštjan Gluhar, Zvonka Krančan, Nežka Golja, predsednica DMSBZT Gorenjske Alenka Bijol, dobitnica Barbara Benedik in predsednica Zbornice – Zveze Darinka Klemenc

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava