Off Canvas sidebar is empty
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske vsako leto nagradi svoje članice/člane, ki so v svojem delovnem okolju prepoznani kot izstopajoči na področju zdravstvene in babiške nege v gorenjski regiji. Tako je v soboto 7. decembra 2013 v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice potekala svečana podelitev priznanj: srebni znak DMSBZT Gorenjske. Svečanost se je pričela s pozdravnim govorom predsednice društva Tanje Pristavec, ki je na kratko predstavila delo društva v tem letu in načrte za prihajajoče leto. Podpredsednik Zbornice/Zveze gospod Jože Prestor je pozdravil vse prisotne in čestital vsem nagrajenkam. Prireditev je popestril dramski igralec in pianist Jure Ivanušič z gledališko igro, glasbeno monokomedijo »Od tišine do glasbe«. Po obilici smeha in dobre volje so nominiranke iz rok predsednice društva in podpredsednika Zbornice/zveze prejele priznanja Srebrni znak za leto 2013.

Dobitniki srebrnih znakov za leto 2013 so:
MOJCA STRGAR


Mojca je v Splošni bolnišnici Jesenice zaposlena od leta 1984. Svoje delo je pričela na internem oddelku, endoskopski ambulanti, nato v internistični intenzivni terapiji. V Mojci smo kmalu prepoznali osebo, ki delo medicinske sestre izvaja odgovorno in z veliko entuziazma. Prepoznali smo njene kvalitete za vodenje in motiviranje sodelavcev v timu, zato je bila imenovana za vodjo intenzivne terapije, zadnji dve leti je koordinatorica zdravstvene nege na otroškem oddelku. Zaradi reorganizacije je v letošnjem letu prevzela tudi vodenje zdravstvene nege na ginekološko porodniškem oddelku. Mojca ves čas aktivno sodeluje pri uvajanju in razvijanju sodobne in kakovostne zdravstvene nege tako na področju raziskovanja kot uvajanja negovalnih diagnoz. Je članica različnih projektnih skupin v bolnišnici. Je presojevalka za področje celostne oskrbe pacientov in mentorica pripravnikom in študentom Visoke šole za zdravstveno nego. Kot predavateljica aktivno sodeluje na različnih predavanjih in na strokovnih seminarjih. Je članica izpitne komisije za strokovne izpite na področju zdravstvene nege. Delo na področju zdravstvene nege ves čas opravljala s predanostjo in zavzetostjo in predvsem s humanostjo tako do otrok, njihovih staršev in seveda pacientk na ginekološko porodniškem oddelku. S svojim neizmernim optimizmom, predanostjo poklicu, profesionalnostjo in dobrimi medsebojnimi odnosi si je pridobila zaupanje med pacienti tudi najmlajšimi, njihovimi starši, svojci, sodelavci in ostalimi. Velja za osebo, ki je pripravljena sodelovati pri reševanju problemov pa naj bodo še tako majhni in nepomembni. Njen etični odnos, znanje in profesionalnost se odražajo na vseh področjih njenega delovanja. Mojco Strgar pri delu vodi težnja k napredku, kakovostni prepoznavnosti zdravstvene nege na pediatričnem področju, kot tudi na ostalih področjih zdravstvene nege, kjer deluje. Njene osebne kvalitete kot so vedrost, optimizem in organizacijske sposobnosti, ter vrednote kot so poštenje, zaupanje, pravičnost jo vodijo na njeni strokovni in delovni poti. Zaradi vsega napisanega in še veliko nenapisanega smo prepričani, da je letošnji srebrni znak šel v prave roke.

Predlagatelj : Služba zdravstvene nege in oskrbe Splošne bolnišnice Jesenice, Zdenka Kramar, Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe
TANJA ŽONTAR


Tanja se je po končani srednji zdravstveni šoli v Ljubljani vpisala na Višjo šolo za zdravstvene delavce v Ljubljani. Leta 1991 se je zaposlila na Onkološkem inštitutu v Ljubljani kot višja medicinska sestra v anesteziji in analgeziji. Februarja 2002 jo je poklicna pot pripeljala na Kliniko Golnik, najprej na . Oddelek za endoskopijo dihal in prebavil, kasneje na oddelek za kardiovaskularno funkcijsko diagnostiko, kjer je postala vodja negovalnega tima. Vmes je na Visoki šoli za zdravstvo pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Tanja se zaveda pomena vseživljenjskega učenja, kar dokazuje z nenehnim strokovnim izpopolnjevanjem doma in v tujini, kar pričajo številne aktivne udeležbe. Tanjina prizadevanja so opazna na področju kardiologije v Kliniki Golnik in tudi izven nje. V sodelovanju z delovno skupino za srčno popuščanje si prizadeva za enotno obravnavo bolnikov s srčnim popuščanjem. Po izobraževanju v Linkopingu na Švedskem je v Kliniki Golnik vpeljala zdravstveno vzgojo za bolnike s srčnim popuščanjem in za bolnike na antikoagulacijskem zdravljenju. Aktivna je tudi na področju raziskovalnega dela na tem področju. Aktivno deluje v skupini za kategorizacijo v specialistični ambulantni dejavnosti. Svoje znanje in strokovne izkušnje z veseljem prenaša na mlajše kolegice in sodeluje pri izobraževanju pripravnikov in študentov. Aktivno sodeluje pri izobraževanju medicinskih sester za delo v referenčnih ambulantah. Na področju organizacije se je uspešno lotila elektronskega naročanja in elektronske čakalne knjige, katere postavitev ji je izvrstno uspela. Tanja je že drugi mandat predsednica Sekciie medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji. Organizira in vodi strokovna srečanja iz področja kardiologije in angiologije. Je stalna članica Kolegija in Strokovnega kolegija službe zdravstvene nege in oskrbe v Kliniki Golnik in članica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske. Dejavna je tudi izven Klinike. S promocijo zdravega načina življenja in preventivo kardiovaskularnih bolezni sodeluje s Koronarnim društvom Gorenjske. Tanja je spoštovanja vredna vodja in sodelavka, ki je pripravljena prisluhniti težavam svojih kolegic, pomagati pri sprejemanju odločitev, ki sledijo sodobni zdravstveni negi in kljub številnim obveznostim, ki jih ima, jim ostaja vzgled, da nobena naloga ni pretežka. Predana je svojemu delu in si želi ohraniti zdravo in prijetno delovno okolje. Vedno najde prosti čas za svoje najdražje, Tanja rada preživi poletje ob morju, pozimi pa smuča. Ne more se upreti izzivom, ko ji mož Matej svetuje pohod v hribe, vendar ga s svojo preudarnostjo in premišljenostjo včasih usmeri na nekoliko lažje poti.

Predlagatelj : Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
MARINA KEJŽAR


 Marina je prepoznana strokovnjakinja na področju zdravstvene nege. Po prvi zaposlitvi na delovnem mestu anestezijske medicinske sestre v UKC Ljubljana se zaposlila v ZD Kranj, kjer je prevzela vodenje zdravstvene nege v splošni medicini. Kot članica Strokovnega kolegija medicinskih sester Slovenije v splošni medicini je vidno prispevala k razvoju zdravstvene nege v OZG. Leta 1988 je v ZD Kranj prevzela mesto glavne medicinske sestre. 10 let je vodila Strokovni kolegij glavnih medicinskih sester ZD Gorenjske. Bila je pobudnica uvedbe in izvajanja Programa za preprečevanje bolnišničnih okužb v OZG. Kot vodilna delavka je vseskozi znala prisluhniti potrebam stroke in zaposlenih ter ob viziji podpirala kurativno in preventivno zdravstveno dejavnost na primarnem nivoju. Leta 2001 je pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Je predsednica Komisije za strokovne izpite pripravnikov. Na VŠZNJ je habilitirana strokovna sodelavka, somentorica diplomskih nalog in mentorica študentom pri opravljanju klinične prakse. Je članica DMSBZT Gorenjske, njeno delo je prepoznavno tudi v njenem domačem okolju. Mesto glavne medicinske sestre je letos, predala, kot sama rada pravi, strokovnjakom z novo energijo in znanji ter se sama bolj posvetila svoji družini. Njen prispevek k večji prepoznavnosti in kakovosti dela v zdravstveni in babiški negi je še posebno cenjen, ker je z vidika strokovne javnosti sicer zelo pomemben primarni nivo zdravstvenega varstva mnogokrat manj zaznan in prepoznan. Je spoštovana in cenjena sodelavka. Moč in energijo v največji meri prav gotovo črpa iz svoje plemenite narave, prežete s posluhom do sočloveka, bodisi v vlogi sodelavca ali pacienta.

Predlagatelj: kolektiv OZG OE ZD Kranj
DARJA PAVLIČ


Darja se je takoj po končani srednji šoli zaposlila v Psihiatrični bolnišnici Begunje in se kmalu včlanila v naše društvo. Njeno osnovno in najpomembnejše področje dela je izvajanje psihiatrične zdravstvene nege na vseh oddelkih v bolnišnici. Delo opravlja odgovorno in strokovno. Na paciente prenaša svojo pozitivno energijo in jih s tem močno opogumlja in spodbuja v njihovih težkih trenutkih. S pozitivnim, optimističnim pristopom in vztrajnostjo najde rešitve za vsakršne probleme tudi v prid zastavljenim ciljem zdravstvene nege, kar je pri pacientih z duševno boleznijo pogosto zelo težko. Darja je bila in je dejavna tudi v širšem dogajanju v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Kot organizatorka in soorganizatorka družabnih dogodkov v bolnišnici je turobnejšo plat življenja pacientov z duševnimi motnjami odela v mavrične barve. V sodelovanju z otroškimi folklornimi skupinami, lastnimi in vaškimi otroci je priredila nemalo kulturnih dogodkov in tako poskrbela, da tudi je sam kraj dihal z našimi pacienti in našo ustanovo. Ker se zaveda, da je za kvalitetno opravljeno delo v službi pomembno tudi izpolnjen zasebni del življenja, se udejstvuje tudi v krajevnih prostovoljnih društvih. Najpomembnejše je 30 letno članstvo v Prostovoljnem gasilskem društvu Begunje. Kot aktivna članica društva je s svojo ekipo dvakrat dosegla naslov olimpijske prvakinje in večkrat naslov državne prvakinje. Pravi, da je ponosna na to, kar je. Če bi se še enkrat odločila za poklic, pravi, bi se še enkrat odločila za poklic medicinske sestre v psihiatriji, saj je to področje tisto, ki jo poklicno in osebno izpolnjuje. Prepričani smo, da si Darja zasluži srebrni znak.

Predlagatel: Strokovni kolegij za zdravstveno nego Psihiatrične bolnišnice Begunje, Marjan Žagar, Pomočnik direktorja za zdravstveno nego

Nagrajenke, predsedstvo društva in podpredsednik Zbornice/Zveze

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava