Off Canvas sidebar is empty

Monika Ažman – dobitnica naslova častnega člana Društva MSBZT Gorenjske, v letu 2023

Monika Ažman je v 35-tih letih dela postala ena najboljših poznavalk razmer na področju babiške in zdravstvene nege v Sloveniji. Po študiju na višji zdravstveni šoli je svojo poklicno pot začela v Splošni bolnišnici Jesenice. Nadaljevala je kot učiteljica strokovno teoretičnih predmetov in praktičnega pouka na zdravstveni usmeritvi Srednje Šole Jesenice, za kar je opravila pedagoško andragoški izpit. Po povratku v Splošno bolnišnico Jesenice je opravljala delo odgovorne medicinske sestre kirurške intenzivne nege in kasneje glavne medicinske sestre specialistično ambulantne dejavnosti in urgence. Leta 2008 je svojo profesionalno pot nadaljevala kot izvršna direktorica Zbornice – Zveze, kjer od leta 2016 deluje kot njena predsednica, za kar je zaslužna gospa Ivanka Hartman. Monika je goreča zagovornica sodobne, kakovostne in varne zdravstvene in babiške nege ter strokovnih interesov članic in članov Zbornice – Zveze. Za Pod njenim vodstvom so nastali pomembni dokumenti strokovnega področja babiške in zdravstvene nege. Sodeluje z vsemi strokovnimi sekcijami, regijskimi strokovnimi društvi, z delovnimi skupinami in komisijami, ki delujejo pod okriljem Zbornice – Zveze. Aktivno sodeluje pri delu različnih delovnih skupin, v katere je bila imenovana. Je članica upravnih organov različnih zdravstvenih in socialno-varstvenih zavodov. Kot predsednica Zbornice – Zveze je predstavnica slovenskih medicinskih sester v mednarodnih organizacijah in že drugo mandatno obdobje članica izvršnega odbora Evropske federacije združenja medicinskih sester. V svojih javnih nastopih poudarja, da so medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki ključni zagovorniki človekovih in pacientovih pravic, z jasnim in glasnim opozarjanjem na nepravilnosti. Je ustanovna članica delovne skupine za nenasilje pri Zbornici – Zvezi in glasna zagovornica razvoja in avtonomnosti stroke zdravstvene in babiške nege - v skrbi za dobro pacientov. Kot dobra poznavalka razmer na področju babiške in zdravstvene nege je v svojih javnih nastopih kritična tudi do politike in političnih odločevalcev, ki bi s svojimi odločitvami morali zagotoviti pogoje in vire, ki so potrebni za kakovostno in varno zdravstveno nego in oskrbo državljanov. V državnem svetu zastopa interese zdravstva. Kot članica občinskega sveta občine Radovljica se zavzema za zdravje - kot temeljne človekove pravice. Predava doma in v tujini in je bila gostja številnih televizijskih in radijskih oddaj na temo zdravstvene in babiške nege, katere zagovornica je tudi v različnih člankih slovenskih časnikov in elektronskih medijev. Težko je v kratkem opisu predstaviti bogato poklicno pot Monike Ažman, ki je svoje poslanstvo izbrala že v otroški dobi, v poklicu, ki mu je popolnoma predana. Leta 2008 je za pomembne prispevke in dosežke na področju zdravstvene nege postala dobitnica “zlatega znaka”, najvišjega priznanja Zbornice – Zveze.

Monika je s svojo pozitivnostjo, empatičnostjo, voljo in temperamentom glas vseh medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Želimo ji uresničitev tega kar si najbolj želi, to je več časa za svojo družino, predvsem za vlogo babice, ter da najde čas še za prijatelje ter svoje hobije: plavanje, pohodništvo, smučanje, folklorni ples in vožnjo motorjem, z vetrom v laseh.

Člani društva smo ponosni na nagrajence in častno članico, ter se jim za njihov vložen trud in uspehe zahvaljujemo in iskreno čestitamo. Ravno tako pa se zahvaljujemo in čestitamo odgovornim Društva za odličen dogodek in izjemno leto 2023.

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava