Off Canvas sidebar is empty

Sonja Ravnik – dobitnica naslova častne članice Društva MSBZT Gorenjske, v letu 2019

Gospa Sonja Ravnik je, po zaključeni gimnaziji na Jesenicah, leta 1967 diplomirala na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani. Po opravljenem pripravništvu v Zdravstvenem domu na Jesenicah, je bilo njeno prvo delovno mesto v tamkajšnji patronažni službi. 1968. leta pa se je zaposlila na Srednji zdravstveni šoli Jesenice, ki je imela takrat svoje prostore v splošni bolnišnici. Višja medicinska sestra Sonja Ravnik je za poučevanje pridobila tudi vsa ustrezna pedagoško andragoška znanja in opravila strokovni izpit za delo v vzgoji in izobraževanju. Učiteljski poklic na področju zdravstvene nege je ves čas opravljala z ljubeznijo do poklica in mladih ljudi. Leta 1992 je bila aktivno udeležena pri naporih za obstanek takratne Zdravstvene šole na Jesenicah.
Svoje bogato strokovno znanje je 35 let uspešno prenašala svojim dijakinjam in dijakom. Poučevala je več predmetov s področja zdravstvene nege in vzgoje. Vodila pa je tudi praktični pouk na internem in pediatričnem oddelku v Splošni bolnišnici Jesenice ter poučevala strokovne predmete na oddelku za odrasle, ki so se izobraževali ob delu . Sodelovala je tudi pri izvedbi poučevanja zdravstvene vzgoje za ostale šolske programe Srednje šole Jesenice, kjer je bila več let tudi vodja strokovnega aktiva učiteljic zdravstvene nege. Kot članica delovnih skupin Ministrstva za šolstvo, je sodelovala pri oblikovanju in pripravi učnih programov strokovnih predmetov, smer zdravstveni tehnik Vodila je pripravo dijakov na republiška tekmovanja za dijake zdravstvenih šol, s področja strokovnih predmetov. V organizaciji Rdečega križa je sodelovala v učnem procesu prve pomoči na osnovnih šolah ter na tečajih prve pomoči za šoferje. Članica regijskega stanovskega društva je že 50 let. Eno mandatno obdobje je bila tudi aktivna članica IO društva. Za svoje delo na strokovnem in društvenem področju je leta 2003 sprejela »zlati znak« Zbornice – Zveze.

Sonja Ravnik je tudi po upokojitvi ostala zvesta svojemu poklicnemu poslanstvu. Kot prostovoljka je ves čas aktivna na različnih področjih društvenega življenja. Vključila se je v delo Društva upokojencev Jesenice in bila več kot 10 let predsednica Socialno – zdravstvene komisije ter pomočnica koordinatorice pri projektu Starejši za starejše. Je soavtorica enega prvih priročnikov nege na domu, ki ga je leta 2005 izdal Rdeči križ Slovenije. Pred 22-timi leti se je včlanila v Društvo diabetikov Jesenice. Najprej je bila mentorica dijakom Zdravstvene šole, ki so izvajali meritve krvnega sladkorja na društvu. 16 let je bila članica IO društva. Do leta 2016 tudi vodja zdravstveno-vzgojne komisije. 4 leta je bila podpredsednica Društva diabetikov Jesenice – do leta 2016, ko je postala njegova predsednica in članica IO Društva diabetikov Slovenije. Leta 2018 je sodelovala tudi pri izvedbi tekmovanja o sladkorni bolezni na osnovnih in srednjih šolah. Po upokojitvi Sonja Ravnik - »sestra Sonja«, kot so jo klicale številne generacije dijakinj in dijakov, ostaja zvesta DMSBZT Gorenjske, kot upokojena članica društva, ki zna svojim poklicnim kolegicam in kolegom prisluhniti in jih pohvaliti za opravljeno delo.

V imenu IO DMSBZT Gorenjske se Sonji Ravnik zahvaljujemo za dolgoletni trud v izobraževalnem procesu na področju zdravstvene nege in za vsa prizadevanja tudi na drugih področjih življenja, ki so prispevala k prepoznavnosti našega poklica in njegove pomembnosti.

Predlagatelj: vodstvo društva s člani izvršnega odbora Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava