Off Canvas sidebar is empty

LETNO POROČILO 2023 DMSBZT GORENJSKE

I. Organi društva, sekcije, delovne skupine

Predsednik/ca: Alenka Bijol
Mandat predsednik/ca: Drugi mandat
Podpredsednik/ca: Zorica Panić, Nina Trifoni
Mandat podpredsednik/ca: Drugi mandat
Člani IO:
Karla Bogožalec - ZD Radovljica, Maja Zevnik - ZD Kranj, Darinka Livrin- ZD Jesenice, Urška Slana - ZD Bled, Bohinj, Špela Nastran - ZD Škofja Loka, Sabina Pogačar Traven - Dom upokojencev Preddvor, Aleksander Maglić - Psihiatrična bolnišnica Begunje, Simona Tomaževič - Psihiatrična bolnišnica Begunje, Saša Matko- BGP Kranj, Tadeja Starman - ZD Tržič, Biljana Djakovič - Center slepih Škofja Loka, Katja Terseglav - Dom Petra Uzarja Tržič, Irma Šmelcer/Valerija Volk - Dom upokojencev Kranj, Ljubica Ravnihar - Srednja Šola Jesenice, Viktorija Vodnik - Dom dr. Janka Benedika, Katja Mlinarec - CUDV Matevža Langusa, Mateja Šenk -Patronažno varstvo Kranj - Predstavnica zaposlenih pri zasebnikih, Sanda Šifkovič - Zobna poliklinika, Adrijana Ilievski/Martina Staroverski - predstavnica študentov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Marta Smodiš - predstavnica Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, Sara Drnač/Alma Košec - predstavnica doma Taber, Ivanka Zupan - sekcija upokojenih medicinskih sester, Marjetka Košir - Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Ivan Topič - Diagnostični center Bled, Grega Ziherl - sekcija za športno dejavnost, Brigita Zabret - Klinika Golnik, ustvarjalne delavnice, Maja Pozvek - DSO Viharnik, Ria Jagodic - NIJZ
Število članov na dan 31.12.2023: 1399

II. Kratka predstavitev društva oz. sekcije

Cilj in vizija DMSBZT Gorenjske je: povezati medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike Gorenjske ter pridružene člane, ohranjati in razvijati stike z Zbornico - Zvezo, društvi in organizacijami s sorodnimi cilji v domačem in mednarodnem prostoru, krepiti osebnostni in strokovni razvoj svojih članov, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa, ohranjati in razvijati kulturno in zgodovinsko dediščino medicinskih sester in babic.

III. Strokovna srečanja v preteklem letu

23.1.2023, TPO z vključenim AED, 24 udeležencev (SBJ) 26.1.2023, Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege in poklicna etika: modul licenca, 150 poslušalcev 16.2.2023, TPO z vključenim AED, 24 udeležencev (SBJ) 13.3.2023, TPO z vključenim AED, 24 udeležencev (SBJ) 16.3.2023, TPO z vključenim AED, 24 udeležencev (GOLNIK) 22.2.2023, Klinično popoldne: Pozitiven vpliv živali na zdravje ljudi, 140 poslušalcev 23.2.2023, Literarni večer z nekdanjo biatlonko Tadejo Brankovič – Peta olimpijada, 150 poslušalcev 15.4.2023, Kakovost in varnost v zdravstvu, modul licenca, 120 udeležencev 9.5.2023, Delavnica za izvajalce vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov, 20 udeležencev 25.5.2023, Klinično popoldne: Vse kar ste želeli vedeti o ortodontiji, 130 poslušalcev 19. 9.2023 Klinično popoldne: Demenca: kaj vemo o njej in kako pomagati obolelim z demenco, 220 poslušalcev 16.10.2023, TPO z vključenim AED, 20 udeležencev (GOLNIK) 16.11.2023, Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege in poklicna etika: modul licenca, 120 poslušalcev 17.11.2023 TPO z uporabo AED, 10 udeležencev 30.11.2023 Klinično popoldne: Moč probiotikov v decemberskem času, 180 poslušalcev

IV. Založniška dejavnost

Razvoj babištva skozi čas, CIP da Utrinki ISSN 2232-2388

V. Druga strokovna dejavnost:

/

VI. Mednarodna dejavnost:

/

VII. Program dela in cilji za leto 2024 (največ do 1000 znakov s presledki)

Januar:
Tečaj teka na smučeh v Ratečah, Strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin: Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege ter poklicne etike, modul licenca
Februar:
Literarni večer, Sankanje na Jezerskem
Marec:
Občni zbor s strokovnim srečanjem Bled, 6. marec 2024, Klinično popoldne
April:
Klinični večer s študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, Športna delavnica, Ustvarjalna delavnica
Maj:
Udeležba na kongresu ter Svečani akademiji ob 5. maju mednarodnem dnevu babic in 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester Strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin: Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca
Junij:
Izlet Sekcije upokojenih članov društva, Planinski pohod
September:
Planinski pohod v Dolomite, Klinično popoldne
Oktober:
Strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu: TPO z uporabo AED, Potovanje v tujino
November:
Ustvarjalna delavnica, Klinično popoldne
December:
Svečana slovesnost ob zaključku leta in podelitev najvišjih priznanj

VIII. Druge aktivnosti

Tečaj teka na smučeh 28. januar 2023, Sankanje na Jezerskem 3. februar in 4. februar 2023, Smučarski dan na Turracher Höhe 25. februar 2023, Torte za začetnike 28. februar 2023, Praznične potice 31. marec 2023, Izlet na Dolenjsko 29. maj 2023, Zirbitzkogel (Avstrija) 17. junij 2023, Piz Boe- dvodnevni pohod po Dolomitih, Štruklji od predjedi do sladice 19. september 2023, Delavnica Moji štruklji 30. september 2023, Izlet po Napoleonovi poti 7. oktober 2023, Strokovno več dnevno potovanje v Albanijo 13. oktober 2023, Skupinski tek na Ljubljanskem maratonu 22. oktober 2023, Božično novoletna delavnica 28. november 2023, Prednovoletno srečanje upokojenih članov 6. december 2023

IX. Najpomembnejši, najvidnejši dogodek 2023 (največ 2500 znakov s presledki)

Ko nas obišče vodstvo Zbornice – Zveze in predsedniki strokovnih sekcij, ki domujejo na Gorenjskem.
Naj omenim, da kar nekaj dogodkov zaznamuje utrip celotnega leta. V veselje nam je ena izmed sej izvršnih članov društva, ko v svojo sredino povabimo predsednico Zbornice – Zveze Moniko Ažman in izvršno direktorico Anito Prelec ter predsednike strokovnih sekcij, ki domujejo na gorenjskem. Dogodek, ki mu pripisujemo pomembno strokovno vlogo je osrednje strokovno srečanje in občni zbor, ki je letos potekalo pod naslovom Razvoj babištva skozi čas. Posvečeno je bilo babištvu in razvoju stroke, še izpred časa Marije Terezije pa vse do danes. Ob izjemno bogatem programu so nam predavatelji povedali marsikaj zanimivega, začeli smo z avtonomijo babištva, ki si tlakuje pot in veljavo med zdravstvenimi poklici. Slovesnost, ki je za prejemnike najvišjih priznanj društva še kako veličasten, je bila decembrska sobota, ko smo se zopet srečali na slavnostni podelitvi priznanj društva. Slovesnost se je otvorila z slavnostnimi nagovori, nadaljevalo pa se je ob dobri glasbi Big Banda Bled, Nuške Drašček ter Ive Stanič. Za leto 2023 so srebrni znak prejeli: Vesna Avdić iz Splošne bolnišnice Jesenice, Mariana Paula Rezelj iz Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Sanda Šifkovič iz zobne ordinacije za odrasle v Preddvoru in Hubert Tomaž Terseglav Tomazin iz Splošne bolnišnice Jesenice. Dobitnica naslova častna članica Društva MSBZT Gorenjske za leto 2023 je postala Monika Ažman. Leto smo zaključili ob prijetnem druženju upokojenih članov in članic, ki šteje bogato številko in tudi letos se je srečanja udeležilo nekaj manj kot 80 članov in članic. Prednovoletno srečanje omogoča članom sekcije dodatno priložnost, da se med seboj lahko bolje povežejo in okrepijo občutek pripadnosti stanovskemu društvu. Dobre družbe, ustvarjalnih dogodkov, pohodnih podvigov, smučarskega in tekaškega dneva ter ne nazadnje kliničnih popoldnevov, ki bogatijo znanje članov in članic, tekom leta ne zmanjka. Vabljeni, da se družite z nami!
Poročilo pripravil/la: Alenka Bijol
Datum oddaje poročila: 30. 1. 2024

Arhiv poročil po letih

Poročilo za leto 2022
Poročilo za leto 2021
Poročilo za leto 2020
Poročilo za leto 2019
Poročilo za leto 2018
Poročilo za leto 2017
Poročilo za leto 2016
Poročilo za leto 2015
Poročilo za leto 2014
Poročilo za leto 2013
Poročilo za leto 2012
Poročilo za leto 2011
Poročilo za leto 2010
Poročilo za leto 2009
Poročilo za leto 2007
Poročilo za leto 2006
Poročilo za leto 2005

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava