Off Canvas sidebar is empty
Zgodovina od začetka do danes

Prav medicinske sestre smo tiste, ki že zelo dolgo, ne samo zaradi svojega poklica, vendar tudi iz želje po pomoči, skrbimo za zdravje in blaginjo ljudi v naši deželi. Prav zaradi tega, so se dne, 18.11.1956, v Kranju združile prve medicinske sestre s področja današnje Gorenjske, katerih cilj je bila zdravstvena vzgoja ljudi. Njihove prve akcije so bili gospodinjski tečaji. Žene in dekleta so poučevale o pomenu in pripravi zdrave prehrane ter nege dojenčkov. Na tem področju so dosegle zavidljive uspehe. V nekaj letih jim je uspelo vidno zmanjšati umrljivost otrok do prvega leta starosti. Velik poudarek so že na začetku organiziranega druženja posvetile tudi izobraževanju v lastnih vrstah.

Priznanje za svoje dobro delo so prejele Slovenske medicinske sestre in s tem tudi članice podružnice okraja Kranj, leta 1957 v Rimu, kjer so bile prvič po vojni kot članice Društva medicinskih sester Jugoslavije, sprejete v svetovno združenje medicinskih sester.

Priznanje so sprejele častno ter jim dalo nov zagon. Svoje delovanje so počasi širile, ne samo na ženske in otroke, ampak na celotno družino. Ena izmed pomembnejših akcij, je bilo opozarjanje na pomen kontracepcije. Njihovo preventivno delo, je ves čas prinašalo izjemne uspehe. Ker so se zavedale, da je njihovo delo zdravstveno vzgojno in prosvetno, so se trudile svoje znanje ponuditi čim sirše. Svoje znanje so posredovale preko organizacije Rdečega križa in pri delavski univerzi.

Vsa ta leta, je bil osnovni program društva medicinskih sester vezan na pravilno zaposlovanje le teh. Trudile so se pridobiti delovna mesta medicinskim sestram, ki so odgovarjala njihovi izobrazbi. Zaradi kompleksnosti dela v patronažni službi je društvo priporočilo, da zdravstveni domovi sistemarizirajo ta delavna mesta z višjo šolsko izobrazbo. Prav tako so v bolnišnicah na vodilna mesta postavili sestre z višjo izobrazbo.

Leta 1968 je društvo prišlo v manjšo krizo, ki pa jo je uspešno prebrodilo. Društvo medicinskih sester Kranj se je leta 1989 preimenovalo v Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Kranj, danes pa ga poznamo kot Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, ki šteje 1200 članic in članov ter skuša biti dejavno na različnih področjih.

Predsednice Društva od začetka delovanja, do danes:

 • Belič Ana ( 1956-1967)
 • Pučko Anica (1967- 1968)
 • Sitar Helena (1968 -1970)
 • Vogelnik Silva (1970 - 1971)
 • Kurilič Marinka (1971- 1973)
 • Travnikar Marija (1973- 1975)
 • Čop Marija (1975 – 1977)
 • Polajnar Maruša (1977 – 1979)
 • Čadež Francka (1979 –1981)
 • Kokalj Vasiljka (1981- 1983)
 • Osovnikar Anica (1983- 1985)
 • Kokeza Boža (1985- 1989)
 • Zupan Jana (1989 – 1992)
 • 16.1.1991 – ustanovitev aktiva upokojenih med. sester – prva predsednica Korošec Helena
 • Brešar Zdenka (1992 – 1994)
 • Hartman Ivana (1994 – 2001)
 • Ažman Monika (2001 - 2008)
 • Žagar Marjan (2008 - 2009)
 • Slak Judita (2009 - 2013)
 • Tanja Pristavec (2013 - 2015)
 • Alenka Bijol  (2015 -

Predsednice sekcije upokojenih članic:

 • Helena Korošec (1991 - 1997)
 • Anica Bajt (1997 - 1998)
 • Dragica Cerar (1998 - 2000)
 • Ivanka Živič (2000 - 2013)
 • Jana Zupan (2013 -

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava