Off Canvas sidebar is empty

Vizija DMSBZT Gorenjske je povezati vse medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike Gorenjske ter pridružene člane, razvijati stike z drugimi društvi in organizacijami s sorodnimi cilji v domačem in mednarodnem prostoru, krepiti osebnostni in strokovni razvoj svojih članov ter kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa ter ohranjati in razvijati kulturno in zgodovinsko dediščino medicinskih sester in babic.

Namen Društva je:

 • poglobljeno strokovno združevanje
 • skrbi za kontinuiran razvoj zdravstvene in babiške nege
 • skrbi, da so medicinske sestre in babice avtonomne v stroki zdravstvene in babiške nege
 • skrbi za krepitev pozitivne poklicne samopodobe in zavedanja svojega prispevka h krepitvi in ohranjanju zdravja populacije
 • skrbi za strokovno izpopolnjevanje svojih članov
 • skrbi za osebnostni razvoj svojih članov
 • razvija krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
 • aktivno sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester
 • skrbi za kulturno, stanovsko, socialno in športno delovanje svojih članov
 • razvija stike med društvi v domačem in mednarodnem prostoru
 • sprejema, obravnava in rešuje pobud in izkazane interese članov
 • spodbuja znanstveno raziskovalno delo svojih članov
 • posreduje priporočila za pridobivanje častnih in strokovnih nazivov, priznanj na področju zdravstvene in babiške nege
 • sodeluje z Zbornico – Zvezo
 • sodeluje s Sindikatom delavce v zdravstveni negi in z drugimi sindikati, v katere so vključene medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki
 • sodeluje s humanitarnim organizacijami
 • sodeluje in se povezuje v mednarodne organizacije
 • opravlja strokovne naloge Društva.

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava