Off Canvas sidebar is empty
KOLEGIJ PREDSEDNICE DRUŠTVA

Alenka Bijol - PREDSEDNICA DRUŠTVA

Zorica Panić- PODPREDSEDNICA ZA SPLOŠNE ZADEVE

Nina Trifoni - PODPREDSEDNICA ZA IZOBRAŽEVANJE

Judita Slak - ČLANICA

Erika Povšnar - ČLANICA


ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA

Karla Bogožalec - ZD Radovljica

Maja Zevnik - ZD Kranj

Darinka Livrin - ZD Jesenice

Urška Slana - ZD Bled, Bohinj

Špela Nastran - ZD Škofja Loka

Sabina Pogačar Traven - Dom upokojencev Preddvor

Aleksander Maglič - Psihiatrična bolnišnica Begunje

Simona Tomaževič - Psihiatrična bolnišnica Begunje

Saša Matko - BGP Kranj

Tadeja Starman - ZD Tržič

Biljana Djakovič - Center slepih Škofja Loka

Katja Terseglav - Dom Petra Uzarja Tržič

Dijana Hodžič - Dom upokojencev Kranj

Ljubica Ravnikar - Srednja Šola Jesenice

Viktorija Vodnik - Dom dr. Janka Benedika

Katja Mlinarec - CUDV Matevža Langusa

Mateja Šenk - Patronažno varstvo Kranj - Predstavnica zaposlenih pri zasebnikih

Sanda Šifkovič - Zobna poliklinika

Martina Staroverski, predstavnica študentov FZAB

Marta Smodiš - predstavnica Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Alma Košec - predstavnica doma Taber, ustvarjalne delavnice 

Jana Zupan - sekcija upokojenih medicinskih sester

Marjetka Košir - Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice

Ivan Topič - Diagnostični center Bled

Grega Ziherl - sekcija za športno dejavnost

Maruša Ahačič - Klinika Golnik

Maja Pozvek - DSO Viharnik 

Ria Jagodic - NIJZ

 NADZORNI ODBOR - REDNI

Oti Mertelj - predsednica

Jožica Trstenjak

Magdalena Mavri Tratnik

NADZORNI ODBOR - NADOMESTNI

Nada Macura - Višić

Vesna Zajc

Jana Lavtižar 

ČASTNO RAZSODIŠČE

Mateja Bahun -npredsednica

Avrea Šuntar - Erjavšek

Tanja Torkar

Vesna Zajc

Tanja Blaznik

STATUTARNA KOMISIJA

Simona Tomaževič - predsednica

Oti Mertelj

Jana Zupan

Alenka Bijol

Zorica Panić 

KOMISIJA ZA DODELJEVANJE SREDSTEV

Nina Trifoni - predsednica

Marta Smodiš

Maja Zevnik

Sabina Traven Pogačar

Tanja Podlipnik

KOMISIJA ZA PRIZNANJA

Vesna Zajc - predsednica

Judita Slak

Dubravka Karadžič Šmitran

Aleksander Maglič

Marta Smodiš

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava