Off Canvas sidebar is empty

Strokovno regijsko društvo

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske

I. Kratka predstavitev regijskega strokovnega društva

Organi društva:

  • Predsednik/ca: Alenka Bijol
  • Podpredsednik/ca: Zorica Panić in Nina Trifoni
  • Izvršilni odbor: Karla Bogožalec - ZD Radovljica, Maja Zevnik - ZD Kranj, Darinka Livrin- ZD Jesenice, Urška Slana - ZD Bled, Bohinj, Dragica Arnolj - ZD Škofja Loka, Sabina Pogačar Traven - Dom upokojencev Preddvor, Urban Bole - Psihiatrična bolnišnica Begunje, Simona Tomaževič - Psihiatrična bolnišnica Begunje, Špela Požun - BGP Kranj, Karmen Česen - ZD Tržič, Biljana Djakovič - Center slepih Škofja Loka, Maja Kržišnik - Dom Petra Uzarja Tržič, Irma Šmelcer - Dom upokojencev Kranj, Maja Štempihar - Srednja Šola Jesenice, Viktorija Vodnik - Dom dr. Janka Benedika, Katja Mlinarec - CUDV Matevža Langusa, Mateja Šenk -Patronažno varstvo Kranj - Predstavnica zaposlenih pri zasebnikih, Sanda Šifkovič - Zobna poliklinika, Ajda Cvelbar - predstavnica študentov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Marta Smodiš - predstavnica Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, Dragana Rikanović - predstavnica doma Taber, Jana Zupan - sekcija upokojenih medicinskih sester, Marjetka Košir - Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Ivan Topič - Diagnostični center Bled, Grega Ziherl - sekcija za športno dejavnost, Tanja Podlipnik - Klinika Golnik, ustvarjalne delavnice, Maja Pozvek - DSO Viharnik.
  • Nadzorni odbor: Oti Mertelj – predsednica, Jožica Trstenjak, Nada Legat
  • Častno razsodišče: Mateja Bahun -predsednica, Avrea Šuntar – Erjavšek, Marjan Žagar, Vesna Zajc, Tanja Blaznik

II. Izvedena strokovna srečanja in projekti

Strokovno srečanje Gibanje, krepitev mišic in zdrav življenjski slog ter občni zbor Društva, 8. marec 2018, hotel Astoria Bled

Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege: modul licenca, 5. april 2018, Klinika Golnik,

Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege: modul licenca, 11. april 2018, sedež Društva Kranj,

Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege: modul licenca, 7. november 2018, Splošna bolnišnica Jesenice,

Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca, 17.maj 2018, hotel Astoria Bled.

III. Založniška dejavnost

Kakovost in varnost v zdravstvu, CIP da

Gibanje in zdrav življenjski slog, CIP da

XXVI | 2

Februar | Marec 2018, DMSBZT Gorenjske: Slavnostna podelitev najvišjih priznanj društva v letu 2017, Alenka Bijol, str. 72-73

XXVI | 3 April 2018, Strokovno srečanje in občni zbor DMSBZT Gorenjske: Gibanje, krepitev mišic in zdrav življenjski slog, Jana Lavtižar, str. 68

XXVI | 4 Maj 2018, DMSBZT Gorenjske: Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege, Marta Smodiš, str. 65

XXVI | 5 Junij | Julij 2018, DMSBZT Gorenjske: Klinično popoldne z naslovom Zdravstvena nega in duševno zdravje, Simona Tomaževič, str. 67

DMSBZT Gorenjske: Kakovost in varnost v zdravstvu, Jana Lavtižar, str. 68

DMSBZT Gorenjske: Tečaj šivanja v Mestni šivalnici Kranj, Tanja Podlipnik, str. 70

XXVI | 6 Avgust, September 2018, DMSBZT Gorenjske: Obisk Potočke zijalke, Sanda Šifkovič, str. 65

XXVI | 7 Oktober, DMSBZT Gorenjske: Razpis za podelitev priznanja srebrni znak in naslov častni član, Alenka Bijol, str. 41, Terapevtska komuna Čadrg, Jana Zupan, str. 42-43

XXVI | 8 November, DMSBZT Gorenjske: Potovanje v Lizbono in strokovni ogled bolnišnice, Nada Macura Višić, str. 45 in 55

XXVI | 9 December, Delavnica TPO – priložnost za medgeneracijsko povezovanje, Zvezdana More, str. 67, Lovrenška jezera, Sanda Šifkovič, str. 68

IV. Interesne dejavnosti

Čajanka: predavanje o duši, srcu in kristalnih energijah narave, 15. februar 2018, hotel Astoria Bled,

Klinično popoldne: Zdravstvena nega in duševno zdravje, 12. april 2018, Psihiatrična bolnišnica Begunje,

Klinično popoldne: Komunikacijski izzivi v patronažni službi – povezovanje med različnimi nivoji zdravstvenega varstva, 27. november 2018, hotel Astoria Bled,

Strokovni izlet upokojenih medicinskih sester v Čadrg, ogled terapevtske komune Don Pierina, junij 2018

Planinski pohod in obisk Potočke zijalke, 19. maj 2018

Planinski pohod: Lovrenška jezera, 27. oktober 2018

Tečaj šivanja v mestni šivalnici Kranj, 18. april 2018

Tekaška delavnica: Kako do učinkovite tehnike teka, 24. april 2018,

Izdelovanje adventnih venčkov, 29. november 2018, Biotehniški center Naklo

Številčno smo tekli na Ljubljanskem maratonu, obiskovali country ples, vadbe intenzivnih treningov, pilatesa in joge.

V. Program dela in cilji za leto 2019

Plan dela za leto 2019

 Januar:             
19. januar: tečaj teka na smučeh v Ratečah ali na Pokljuki

31. januar: strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin – Etika in zakonodaja v praksi zdravstvene in babiške nege, Zavarovalnica Triglav Kranj

Februar:

14. februar: Čajanka, Bled, Hotel Astoria

Marec:

7. marec: občni zbor s strokovnim izobraževanjem Bled, Hotel Astoria

April:

11. april: klinični večer s študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

 Športna (tekaška) delavnica - (kraj in datum javljena naknadno)

18. april: ustvarjalna delavnica izdelovanja lesenega nakita v sodelovanju z Biotehniškem centrom Naklo

Maj:

9. in 10. maj udeležba na kongresu in Slovesnosti ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju, mednarodnem dnevu babic

16. maj: strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin – Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca

18. maj planinski pohod Slapovi pri Buzetu ali najvišji vrh  Raba - Kamenjak

 Junij:

izlet Sekcije upokojenih članov društva – točen kraj in datum javljen naknadno

strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin – Etika in zakonodaja v praksi zdravstvene in babiške nege, Zavarovalnica Triglav Kranj (točen datum javljen naknadno)

September:  

dvodnevni planinski pohod v Dolomite

Oktober:

5. oktober – planinski pohod Krnsko jezero

17. oktober - strokovno izobraževanje iz obveznih vsebin v sodelovanju s Sekcijo reševalcev v zdravstvu TPO z uporabo AED – Zavarovalnica Triglav Kranj oz. Etika in zakonodaja v praksi zdravstvene in babiške nege

Večdnevni izlet v tujino z strokovnim ogledom zdravstvene ustanove (točen datum javljen naknadno)

sodelovanje na Ljubljanskem maratonu z meddruštvenim delovanjem

Delavnica TPO za Sekcijo upokojenih članov društva

November:    

21. november: ustvarjalna delavnica šivanja kape (kraj javljen naknadno)

December:  

7. december: svečanost DMSBZT Gorenjske ob zaključku leta ter podelitev priznanj Srebrni znak in naslov Častni član društva    

prednovoletno srečanje Sekcije upokojenih članov društva

V letu 2019 bo organizirano:

- Tečaj tujega jezika

- tečaj plesa

- 8 abonmajskih kart za gledališke predstave, od januarja do aprila ter od oktobra do decembra

- Športne aktivnosti: pilates, rekreacija, joga

- Tečaj country plesa

VI. Druge aktivnosti

Udeležba ob mednarodnem dnevu babic in mednarodnem dnevu medicinskih sester na slavnostni akademiji v Cankarjevem domu, 11. maj 2018.

Udeležba na 16. simpoziju zdravstvene in babiške nege: Zdravje je človekova pravica.

Prav tako omogočeno plačilo kotizacij s strani Društva za omenjeni simpozij.

Poročilo pripravil/-a: Alenka Bijol, predsednica DMSBZT Gorenjske

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava