Off Canvas sidebar is empty

27. maj 2024, Splošna bolnišnica Jesenice, stavba E, 2. nadstropje, sejna soba 1,

Program:


12.30 - 13.00 Registracija

13.00 - 13.05 Pozdrav udeležencev strokovnega srečanja, Alenka Bijol predsednica Društva MSBZT Gorenjske

13.05 - 14.10 Kakovost in varnost v zdravstvu, Ahačič Tina, dr. med.

14.10 - 15.30 Vodenje kakovosti, Sandra Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc.
Kaj je kakovost?
Sistem kakovosti ISO 9001
Načela kakovosti po ISO 9001 standardu
Akreditacija zdravstvene ustanove
Demingov krog kakovosti PDCA
Orodja kakovosti

15.30 - 16.00 Odmor

16.00 - 16.45 Kultura varnosti in analiza napak, doc. dr. Saša Kadivec

16.45 - 17.30 Okužbe povezane z zdravstvom: Ukrepi za preprečevanje prenosa
okužb, mag. Mojca Novak, univ. dipl. san. inž.

17.30 - 18.00 Osvežujoč odmor

18.00 – 19.00 Obvladovanje neljubih dogodkov v zdravstvu - odkloni, Sandra
Jerebic, dipl. m. s., univ. dipl. soc.
Načela kulture varnosti
Načini odpravljanja odklonov

19.00 - 19.30 Razprava

19.30 Zaključek strokovnega srečanja

SPLOŠNE INFORMACIJE:
Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi
in je usklajen z obveznimi vsebinami, ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Kakovost in varnost v zdravstvu« v enem licenčnem oziroma sedemletnem obdobju (19. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20 ter 2. člen Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17). Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi.

Celodnevno izobraževanje znaša 60 EUR za člane Zbornice - Zveze, ter 120 EUR za nečlane Zbornice - Zveze, v ceno je vključen DDV.


V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja, gradivo za udeležence, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacija se poravna po izstavljenem računu.

Strokovno izobraževanje je v postopku vpisa v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

PRIJAVE:
Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice na spletni strani Zbornice - Zveze (E - prijavnica)

predsednica DMSBZT Gorenjske
Alenka Bijol

Prijava na E-novice

Ostanite v stiku z nami:

Alt Text

Kje nas najdete

Bleiweisova cesta 20, 4000 Kranj

(04) 233 12 62

info@dmsbzt-gorenjske.si

O društvu

Akti društva

Povezave

Prijava